januari


januari 2019

Ds. G.H. Kersten ~ oud. D. van Asselt
Tekst: Lukas 13: 23 t/m 25 ~ Thema: De enige weg tot het Koninkrijk Gods
1. Die toegang is nauw
2. Die toegang eist strijd
3. Die toegang doet ingaan in de vreugde des HEEREN


Ds. G. Schipaanboord ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Handelingen 12: 1 en 2 ~ Thema: Heilig zijn, o God, Uw wegen
1. De beproeving
2. De droefheid voor de gemeente des Heeren
3. Verlost, ingelost en eeuwig afgelost


Tekst: 1 Samuël 4 ~ Thema: Samuëls profetie vervuld
1.) De ark Gods in het leger
2.) Het verloop van de strijd
3.) De geboorte van Ikabod

Zingen : Psalm 6 : 1, 2
Lezen : 1 Samuël 4
Zingen : Psalm 89 : 16, 18
Zingen : Psalm 119 : 60
Zingen : Psalm 79 : 3


Tekst: Markus 7 : 32 – 37 ~ Thema: Een dove die zwaarlijk sprak
1.) Ons aller beeld
2.) Een Goddelijk wonder
3.) Een heerlijke vrucht

Zingen : Psalm 77 : 8
Lezen : Markus 7 : 24 – 37
Zingen : Psalm 116 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm 65 : 2
Zingen : Psalm 107 : 22


Zondag 42 ~ Thema: Gij zult niet stelen
1.) De veronderstelling in dit gebod
2.) De overtreding van dit gebod
3.) De gehoorzaamheid aan dit gebod

Zingen : Tien Geb. : 1, 7
Lezen : Spreuken 28
Zingen : Psalm 49 : 2, 3
Zingen : Psalm 52 : 5, 6
Zingen : Psalm 21 : 13


Tekst: Markus 4 : 30 – 32 ~ Thema: Het Koninkrijk Gods als een mosterdzaad
1.) Het mosterdzaad
2.) Het Koninkrijk
3.) De onderdanen

Zingen : Psalm 121 : 4
Lezen : Markus 4 : 21 – 41
Zingen : Psalm 72 : 4, 8
Zingen : Psalm 89 : 1
Zingen : Psalm 44 : 14


Tekst: Psalm 103 : 17 – 18 ~ Thema: Gods eeuwige trouw
1.) Waaruit die trouw blijkt
2.) Over wie die trouw zich uitstrekt

Zingen : Psalm 119 : 1
Lezen : Psalm 103
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 103 : 4, 9
Zingen : Psalm 131 : 4


Tekst:Exodus 29 : 4 ~ Thema: De priesters in de dienst des HEEREN
1.) Door de HEERE geroepen
2.) Met water gewassen

Zingen : Psalm 27 : 4
Lezen : Exodus 29 : 1 – 9
Zingen : Psalm 115 : 5, 6, 7
Zingen : Psalm 132 : 6, 10
Zingen : Psalm 4 : 3
Zingen : Psalm 91 : 8


Zondag 41 ~ Thema: Gij zult niet echtbreken
1.) Een gegeven eenheid
2.) Vervloekte onkuisheid
3.) Geboden gehoorzaamheid

Zingen : Psalm 19 : 4
Lezen : Spreuken 5
Zingen : Psalm 128 : 2, 3, 4
Zingen : Tien Geb. : 7, 9
Zingen : Psalm 119 : 67


Tekst: 2 Petrus 3 : 13 ~ Thema: De verwachting van Gods Kerk
1.) De inhoud van die verwachting
2.) De grond voor die verwachting
3.) De troost in die verwachting

Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : 2 Petrus 3
Zingen : Psalm 121 : 1, 3, 4
Zingen : Psalm 73 : 12
Zingen : Psalm 122 : 3
Zingen : Psalm 106 : 2