februari


februari 2019Ds. J. van Haaren ~ oud. A.L. Kardol
Hosea 2: 13 ~ Gods soevereine ontferming over een ontrouw volk
1. Hij lokt ze
2. Hij leidt ze
3. Hij troost zeDs. L. Vogelaar ~ oud J. Janse
Hooglied 5: 16b ~ Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk
1. Waarin Hij gans begeerlijk is
2. Voor wie Hij gans begeerlijk is1 Samuël 6 ~ De ark terug in Israël
1.) De trouw van God
2.) De blijdschap van het volk
3.) De heiligheid van de ark

Zingen : Psalm 78 : 30
Lezen : 1 Samuël 6
Zingen : Psalm 78 : 31, 32, 33
Zingen : Psalm 2 : 6
Zingen : Psalm 119 : 69Tekst: Psalm 35 : 3b ~ Thema: Davids bede om het spreken van God
1.) De nood waaruit hij roept
2.) Het heil waarnaar hij verlangt

Zingen : Psalm 130 : 1
Lezen : Psalm 35 : 1 – 10
Zingen : Psalm 119 : 41, 62
Zingen : Psalm 64 : 10
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 62 : 1, 4
Zingen : Psalm 66 : 10Tekst: Markus 13 : 13b ~ Thema: De volharding der heiligen
1.) Door genade beoefend
2.) Uit genade beloond

Zingen : Psalm 116 : 7, 10
Lezen : Openbaring 2 : 1 – 17
Zingen : Psalm 43 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm 119 : 88
Zingen : Psalm 138 : 4


Tekst: Johannes 6 : 44 ~ Thema: Het komen tot Christus
1.) Is onmogelijk voor een mens
2.) Is mogelijk bij God
3.) Is nodig tot zaligheid

Zingen : Psalm 25 : 8
Lezen : Johannes 6 : 22 – 46
Zingen : 1e ber. 12 art.: 1
Zingen : Psalm 71 : 15
Zingen : Psalm 2 : 7


Zondag 43 ~ De waarheid en de leugen
1.) Wat wij vermijden moeten
2.) Wat wij vrezen moeten
3.) Wat wij liefhebben moeten

Zingen : Tien Geb. : 1, 7
Lezen : Psalm 5
Zingen : Psalm 119 : 15, 82
Zingen : Psalm 141 : 2, 3
Zingen : Psalm 34 : 11


Tekst: Markus 13 : 1 – 6 ~ Thema: Tekenen van de eindtijd
1.) Afgebroken stenen
2.) Verleidende geesten
3.) Waarschuwende woorden

Zingen : Psalm 146 : 1
Lezen : Markus 13 : 1 – 27
Zingen : Psalm 17 : 1, 2
Zingen : Psalm 119 : 71
Zingen : Psalm 68 : 10


Tekst: Johannes 10 : 16 ~ Thema: De goede Herder
1.) De schapen van deze Herder
2.) De vergadering door deze Herder
3.) De vereniging met deze Herder

Zingen : Psalm 95 : 4
Lezen : Johannes 10 : 1 – 21
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 100 : 1, 2, 3, 4
Zingen : Psalm 79 : 7