april


apil 2019Ds. C. Vogelaar ~ oud. A.L. Kardol
Johannes 20: 26 t/m 29 ~ Christus’ verschijning aan Thomas
1. De noodzakelijkheid van die verschijning
2. Het onderwijs in die verschijning
3. De gezegende vrucht van die verschijningDs. A. van Stuijvenberg ~ oud. J. Janse
Psalm 72: 12 ~ Christus, de Meerdere Salomo, de Toevlucht voor Zijn volk
1. De voorwerpen die hier bedoeld worden
2. Hetgeen hen wordt toegezegd
3. De tijd wanneer Hij de toezegging schenktTekst: Markus 16 : 1 – 6 ~ Thema: Het Evangelie van Christus’ opstanding
1.) De blindheid daarvoor
2.) De tekenen daarbij
3.) De prediking daarvan

Zingen : Psalm 118 : 11
Lezen : Markus 16
Zingen : Psalm 42 : 2, 7
Zingen : Psalm 21 : 3, 4
Zingen : Psalm 41 : 7


Tekst: Johannes 20 : 19 – 20 ~ Thema: De vrucht van Christus’ opstanding
1.) De vrees die weggenomen wordt
2.) De vrede die geschonken wordt
3.) De blijdschap die ervaren wordt

Zingen : Psalm 107 : 8
Lezen : Johannes 20 : 11 – 23
Zingen : Psalm 118 : 7, 13
Zingen : Psalm 85 : 4
Zingen : Psalm 105 : 24


Tekst: Johannes 5 : 25 ~ Thema: De kracht van Christus’ opstanding
1.) Wanneer die zich openbaart
2.) In wie die zich openbaart
3.) Waartoe die zich openbaart

Zingen : Psalm 49 : 1
Lezen : Johannes 5 : 19 – 47
Zingen : Psalm 85 : 1, 2
Zingen : Psalm 95 : 2, 4
Zingen : Psalm 68 : 10Tekst: Hebreeën 2 : 14 – 15 ~ Thema: De dood van Christus
1.) Wat Hij deelachtig werd
2.) Wie Hij teniet deed
3.) Waarvan Hij verlost

Zingen : Psalm 89 : 19
Lezen : Hebreeën 2
Zingen : Psalm 22 : 7, 8
Zingen : Psalm 140 : 1, 13
Zingen : Psalm 16 : 5


De weergave van de gemeenteavond over opvoeding op 15 april vindt u onder de lidmatenkringTekst: Markus 15 : 33 – 34 ~ Thema: Christus van God verlaten
1.) Wanneer,
2.) Waarom en
3.) Waartoe dat geschiedde

Zingen : Psalm 42 : 6
Lezen : Markus 15 : 16 – 41
Zingen : Psalm 22 : 1, 9
Zingen : Psalm 69 : 9
Zingen : Psalm 22 : 16Zondag 47 ~ Thema: De heiliging van Gods Naam
1.) Waarop dat is gegrond
2.) Waardoor dat wordt opgewekt
3.) Waarin dat wordt geopenbaard

Zingen : Psalm 9 : 2, 10
Lezen : Johannes 17
Zingen : Psalm 138 : 1, 2
Zingen : Psalm 107 : 16
Zingen : Psalm 86 : 6Tekst: Markus 15 : 1 ~ Thema: Jezus overgegeven aan Pilatus
1.) De vijandschap van de Raad
2.) De gewilligheid van Jezus
3.) Het rechthuis van Pilatus

Zingen : Psalm 58 : 1
Lezen : Markus 15 : 1 – 15
Zingen : Psalm 116 : 2, 3, 9
Zingen : Psalm 30 : 8
Zingen : Psalm 86 : 7Zondag 46 ~ Thema: Drieërlei doel van de aanspraak in het gebed
1.) Kinderlijk vrezen
2.) Gelovig vertrouwen
3.) Ootmoedig verwachten

Zingen : Gebed d H.: 1
Lezen : Matthéüs 6 : 1 – 18
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 123 : 1, 2
Zingen : Psalm 117 : 1