augustus

augustus 2019


Tekst: Psalm 84 : 12 ~ Thema: Het voorrecht van de oprechte
1. wat de HEERE voor hem is
2. wat de HEERE hem geeft
3. wat de HEERE hem niet onthoudt


Tekst: 1 Samuël 8 : 9-22 ~ Thema: Samuël en de begeerte van het volk
1. de boodschap voor het volk
2. de waarschuwing aan het volk
3. de weigering van het volk

Zingen: Psalm 78:6
Lezen: 1 Samuël 8
Zingen: Psalm 95:2,4
Zingen: Psalm 81:13,14
Zingen: Psalm 118:4


Tekst: Handelingen 13 : 42 – 52 ~ Thema: De uitwerking van Paulus’ prediking te Antiochië
1.De honger naar het Woord
2.De tegenstand tegen het Woord
3.De voortgang van het Woord

Zingen : Psalm 122 : 1
Lezen : Handelingen 13 : 38 – 52
Zingen : Psalm 119 : 45, 84
Zingen : Psalm 2 : 1
Zingen : Psalm 89 : 7


Zondag 5 ~ Thema: Het zoeken naar verlossing
1.De genoegdoening die geëist wordt
2.De armoede die beleden wordt
3.De mogelijkheid die aangewezen wordt

Zingen : Psalm 51 : 2
Lezen : Lukas 23 : 33 – 49
Zingen : Psalm 49 : 2, 3
Zingen : Psalm 119 : 69
Zingen : Psalm 25 : 4


Ds. W.C. Lamain ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Nahum 1: 6b ~ Thema: De rotssteen door God vermorzeld
1. Een woord van verschrikking
2. Een woord van blijdschap


Ds. W.C. Lamain ~ oud. D. van Asselt
Tekst: Zacharia 4: 8 t/m 10 ~ Thema: Goddelijke beloften
1. De sterkte die daarin ligt
2. De bestraffing die er in wordt geuit
3. De vertroosting die er in wordt gegeven


Tekst: Handelingen 13 : 18 – 41 ~ Thema: Paulus’ prediking te Antiochië
1.Heenwijzingen naar Christus
2.De dood en opstanding van Christus
3.Vergeving van zonden door Christus

Zingen : Psalm 147 : 10
Lezen : Handelingen 13 : 16 – 41
Zingen : Psalm 45 : 1, 2
Zingen : Psalm 49 : 1
Zingen : Psalm 40 : 5


Zondag 4 ~ Thema: Gods rechtvaardigheid
1.Een billijke eis
2.Een rechtvaardig oordeel
3.Een eisende gerechtigheid

Zingen : Psalm 90 : 4
Lezen : Nahum 1
Zingen : Psalm 142 : 2, 4, 5, 7
Zingen : Psalm 76 : 4
Zingen : Psalm 143 : 2


Tekst: Handelingen 13 : 13 – 19 ~ Thema: Paulus en Barnabas te Antiochië
1. Het afscheid van Johannes
2. Het bezoek aan de synagoge
3. Het begin van Paulus’ prediking

Zingen : Psalm 37 : 3
Lezen : Handelingen 13 : 13 – 26
Zingen : Psalm 119 : 9, 20
Zingen : Psalm 78 : 1
Zingen : Psalm 105 : 23


Heilige Doop
Zondag 3 – II ~ Thema: De wedergeboorte

1. Wat het is
2. Wie het werkt
3. Wat de vruchten zijn

Zingen : Psalm 119 : 80
Lezen : Johannes 3 : 1 – 21
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 51 : 5, 9
Zingen : Psalm 87 : 3, 4