oktober


oktober 2019Ds. J. Koster ~ oud.J. Janse
Tekst: Zefanja 3: 12 ~ Thema: Het volk des HEEREN
1. Zij zullen overblijven
2. Wat ze zijn
3. Wat ze doenDs. A. Hellenbroek ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: Jeremia 31: 9A ~ Thema: Komen met geween
1. De aankomst der bekeerlingen
2. Hun gestalte onder dat komenTekst: 1 Samuël 10 : 17 – 27 ~ Thema: Saul door Samuël aan het volk voorgesteld
1. Het woord dat hij spreekt
2. Het lot dat hij werpt
3. Het recht dat hij beschrijft

Zingen : Psalm 139 : 1
Lezen : 1 Samuël 10 : 17 – 27
Zingen : Psalm 68 : 13, 16
Zingen : Psalm 72 : 8
Zingen : Psalm 89 : 9Tekst: Handelingen 14 : 6 – 10 ~ Thema: Paulus en Barnabas te Lystre
1. Het verkondigde Evangelie
2. Een kreupele hoorder
3. Een Goddelijk wonder

Zingen : Psalm 89 : 19
Lezen : Handelingen 14 : 1 – 19
Zingen : Psalm 25 : 2, 8
Zingen : Psalm 89 : 7
Zingen : Psalm 116 : 10


Zondag 9 ~ Thema: God de Vader en onze schepping

1. Tweeërlei werk
2. Tweeërlei Naam
3. Tweeërlei weldaad
4. Tweeërlei grond

Zingen : Psalm 121 : 1
Lezen : Jesaja 40 : 12 – 31
Zingen : Psalm 33 : 3, 11
Zingen : Psalm 116 : 10
Zingen : Psalm 113 : 4Tekst: Psalm 40 : 3 ~ Thema: Gods verlossende liefde voor David
1. Uit de kuil gehaald
2. Op een rots gesteld
3. Een vaste gang gemaakt

Zingen : Psalm 6 : 2, 9
Lezen : Psalm 69 : 1 – 19
Zingen : Psalm 139 : 1, 14
Zingen : Psalm 106 : 3
Zingen : Psalm 35 : 1
Zingen : Psalm 140 : 7, 13
Zingen : Psalm 62 : 1


Tekst: Psalm 40 : 4 ~ Thema: Gods lof vermeld door David
1. Met een nieuw lied
2. Tot eer van God
3. Tot heil van de naaste

Zingen : Psalm 99 : 2
Lezen : Psalm 118
Zingen : Psalm 142 : 4, 5, 6, 7
Zingen : Psalm 144 : 4
Zingen : Psalm 40 : 2Tekst: Spreuken 16 : 20 ~ Thema: Nuttige werkzaamheden
1. letten op het Woord
2. vertrouwen op de HEERETekst: Psalm 40 : 2 – 3a ~ Thema: Gods neerbuigende goedheid voor David
1. Zijn grote nood
2. Zijn enige verwachting
3. Zijn hoopvolle ervaring

Zingen : Psalm 130 : 1
Lezen : Psalm 40
Zingen : Psalm 69 : 1, 6
Zingen : Psalm 40 : 1
Zingen : Psalm 2 : 7Heilige Doop
Zondag 8 ~ Thema: God is één in Wezen en drie in Personen
1. God de Vader en onze schepping
2. God de Zoon en onze verlossing
3. God de Heilige Geest en onze heiligmaking

Zingen : Psalm 141 : 3, 9
Lezen : 2 Korinthe 13
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 145 : 1, 2
Zingen : Psalm 101 : 1