december


december 2019Tekst: 1 Korinthe 7 : 29 – 31 ~ Thema: Nog een korte tijd
1. Wat ons dat te zeggen heeft
2. Hoe wij daarin leven moeten
3. Waarmee dat bevestigd wordt

Zingen : Psalm 103 : 8, 9
Lezen : 1 Korinthe 7 : 17 – 40
Zingen : Psalm 102 : 14, 15
Zingen : Psalm 86 : 6
Zingen : Psalm 89 : 19Tekst: Lukas 2 : 28b – 32 ~ Thema: De lofzang van Simeon
1. De vrede waarin hij deelt
2. De zaligheid waarop hij hoopt
3. Het Licht waarvan hij spreekt

Zingen : Psalm 45 : 1
Lezen : Jesaja 42 : 1 – 17
Zingen : Psalm 34 : 1, 2
Zingen : Lofzang v S.: 1, 2
Zingen : Psalm 97 : 7Tekst: Lukas 2 : 33 – 35 ~ Thema: De profetie van Simeon
1. De verwondering die hij wekt
2. Het onderwijs dat hij geeft
3. Het zwaard dat hij noemt

Zingen : Psalm 52 : 6
Lezen : Lukas 2 : 22 – 40
Zingen : Psalm 84 : 1, 5
Zingen : Psalm 118 : 11
Zingen : Psalm 73 : 14Tekst: Lukas 2 : 6 – 7 ~ Thema: Gods beloften vervuld
1. Een betekenisvolle plaats
2. Een wondervolle geboorte
3. Een liefdevolle daad

Zingen : Psalm 98 : 2
Lezen : Lukas 2 : 1 – 14
Zingen : Lofzang v M.: 1, 2, 3
Zingen : Psalm 138 : 1
Zingen : Psalm 81 : 1, 3Tekst: Lukas 2 : 15 – 17 ~ Thema: De geboren Zaligmaker
1. De weg tot Hem
2. Het vinden van Hem
3. Het spreken over Hem

Zingen : Psalm 98 : 1
Lezen : Lukas 2 : 8 – 20
Zingen : Lofz. v M. : 5, 6, 7
Zingen : Psalm 119 : 86
Zingen : Psalm 66 : 8Tekst: Lukas 2 : 25 – 28a ~ Thema: Kerstfeest voor Simeon
1. De verwachting die hij heeft
2. De openbaring die hij krijgt
3. Het Kind dat hij omhelst

Zingen : Psalm 119 : 25
Lezen : Lukas 2 : 21 – 35
Zingen : Psalm 27 : 3, 7
Zingen : Psalm 147 : 6
Zingen : Psalm 118 : 10Ds. J. van Haaren ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: Genesis 21: 3 en 6 ~ Thema: De Lachverwekker
1. De lach van Abraham
2. De lach van Sara
3. De lach van IsmaëlDs. J. Spaans ~ oud. D. van Asselt
Tekst: Genesis 45: 24 t/m 28 ~ Thema: In 20 jaar geen oplossing aangaande Jozef
1. Een koninklijk gebod
2. Een koninklijke boodschap
3. Een koninklijke volheid
4. Een koninklijk en triomferend geloofTekst: Lukas 1 : 69 – 75 ~ Thema: De trouw van God
1. Een hoorn der zaligheid
2. Een beloofde verlossing
3. Een heilig doel

Zingen : Psalm 130 : 4
Lezen : Lukas 1 : 67 – 80
Zingen : Lofz. v Z. : 2, 3
Zingen : Psalm 132 : 11
Zingen : Lofz. v Z. : 5


Zondag 12 ~ Thema: Christus de Gezalfde
1. om als Profeet te onderwijzen
2. om als Priester te verlossen
3. om als Koning te regeren

Zingen : Psalm 49 : 1
Lezen : Zacharia 9
Zingen : Psalm 45 : 2, 4
Zingen : Psalm 110 : 4
Zingen : Psalm 72 : 1Tekst: Lukas 1 : 59 – 64 ~ Thema: De genade van God
1. Het teken dat daarop wijst
2. De naam die daarvan spreekt
3. De lof die daarom klinkt

Zingen : Psalm 42 : 1
Lezen : Lukas 1 : 46 – 66
Zingen : Lofz. v Z. : 1, 4
Zingen : Psalm 107 : 1
Zingen : Psalm 8 : 1, 9Zondag 11 ~ Thema: De Zaligmaker
1. De Naam die Hem is gegeven
2. De daad die Hem verloochent
3. Het geloof dat Hem aanneemt

Zingen : Psalm 23 : 1
Lezen : Matthéüs 1
Zingen : Psalm 89 : 1, 7
Zingen : Psalm 9 : 2, 10
Zingen : Psalm 68 : 10Tekst: 1 Samuël 12 ~ Thema: Samuëls afscheid als richter
1e Wijst hij naar het verleden
2e Vraagt hij om een teken
3e Maant hij tot gehoorzaamheid

Zingen : Psalm 105 : 23
Lezen : 1 Samuël 12
Zingen : Psalm 77 : 7, 8
Zingen : Psalm 99 : 5
Zingen : Psalm 25 : 6Tekst: Lukas 1 : 34 – 38 ~ Thema: De liefde van God
1. De vraag naar die liefde
2. De openbaring van die liefde
3. De vrucht op die liefde

Zingen : Psalm 100 : 1, 4
Lezen : Lukas 1 : 26 – 45
Zingen : Lofzang v M.: 1, 2, 3
Zingen : Psalm 40 : 3
Zingen : Psalm 43 : 4Heilige Doop
Tekst: Ezechiël 36 : 27 ~ Thema: De Heilige Geest
1. Door God beloofd
2. In de vrucht geopenbaard

Zingen : Psalm 76 : 1
Lezen : Ezechiël 36 : 22 – 32
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 119 : 3, 5
Zingen : Psalm 143 : 10