juli


juli 2020

 Tekst: Zacharia 13 : 1 ~ Thema: Een rijke belofte voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem
1. wanneer
2. voor wie
3. waartoeTekst: Esther 3 : 1 – 6 ~ Thema: Haman, de Agagiet
1. Hoe hij wordt verhoogd
2. In zijn hoogmoed wordt gekrenkt
3. Met woede wordt vervuld

Zingen : Psalm 19 : 7
Lezen : Esther 3 : 1 – 11
Zingen : Psalm 62 : 3, 6
Zingen : Psalm 71 : 7, 9
Zingen : Psalm 17 : 5Zondag 29 ~ Thema: Christus’ liefde in het Heilig Avondmaal
1. Is een geestelijke liefde
2. Een onderhoudende liefde
3. Een verzekerende liefde

Zingen : Psalm 25 : 5
Lezen : Johannes 6 : 25 – 59
Zingen : Psalm 74 : 15, 18, 19
Zingen : Psalm 23 : 1
Zingen : Psalm 56 : 5Tekst: Esther 2 : 12 – 23 ~ Thema : Esther door Ahasvéros tot koningin verkoren
1. Tot de koning geleid
2. Door de koning bemind
3. Voor de koning tot nut

Zingen : Psalm 84 : 4
Lezen : Esther 2 : 12 – 23
Zingen : Psalm 45 : 6, 7
Zingen : Psalm 33 : 5
Zingen : Morgenzang : 5, 6Zondag 28 ~ Thema: Christus’ liefde in het Heilig Avondmaal
1. De tekenen van die liefde
2. De vrucht van die liefde
3. Het getuigenis van die liefde

Zingen : Psalm 62 : 5
Lezen : Matthéüs 26 : 14 – 35
Zingen : Psalm 84 : 3, 6
Zingen : Psalm 145 : 5
Zingen : Psalm 105 : 6Tekst: Handelingen 11 : 23 ~ Thema: Barnabas bij jonge christenen
1. Waarom hij bij hen is
2. Waarover hij zich verblijdt
3. Waartoe hij hen vermaant

Zingen : Psalm 25 : 6
Lezen : Handelingen 11 : 19 – 30
Zingen : Psalm 86 : 5, 6
Zingen : Psalm 89 : 15
Zingen : Psalm 106 : 2
Zingen : Psalm 119 : 53Tekst: Esther 2 : 1 – 11 ~ Thema: De weg van Esther naar het paleis
1. Wat Ahasvéros voorgesteld wordt
2. Hoe Esther geleid wordt
3. Wat Mórdechai geboden had

Zingen : Tien Geb. : 1, 9
Lezen : Esther 2 : 1 – 11
Zingen : Psalm 45 : 5
Zingen : Psalm 68 : 7
Zingen : Psalm 70 : 3Zondag 25 – ll ~ Thema: Het onmisbare geloof
1. Door Wie dat gewerkt wordt
2. Waardoor dat versterkt wordt
3. Waarop dat gericht wordt

Zingen : Psalm 89 : 2
Lezen : Kolossenzen 2 : 6 – 15
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 111 : 2, 5
Zingen : Psalm 143 : 10Tekst: Esther 1 ~ Thema: Koning Ahasveros
1. De maaltijd die hij houdt
2. De opdracht die hij geeft
3. Het besluit dat hij bekrachtigt

Zingen : Psalm 61 : 1
Lezen : Esther 1
Zingen : Psalm 35 : 8
Zingen : Psalm 36 : 1
Zingen : Psalm 48 : 6Heilige Doop
Zondag 25 – l ~ Thema: Het onmisbare geloof

1. Door Wie dat gewerkt wordt
2. Waardoor dat versterkt wordt
3. Waarop dat gericht wordt

Zingen : Psalm 121 : 1
Lezen : Romeinen 10
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 68 : 14
Zingen : Psalm 68 : 17Tekst : Spreuken 8 : 32 ~ Thema: Het spreken van de opperste Wijsheid
1. wie Hij aanspreekt
2. waartoe Hij opwekt
3. hoe Hij aandringt