maart 2017


maart 2017Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Johannes 13: 1 ~ Jezus’ liefde tot de Zijnen
1.) De aard van die liefde
2.) De voorwerpen van die liefdeDs. J. Mol ~ oud. J. van den Hardenberg
Tekst: Jeremia 31: 18 t/m 20 ~ De onveranderlijke trouw des Heeren
1.) In Zijn tuchtiging tot wederkeer
2.) De belijdenis die daarop volgt
3.) De liefde en de trouw des Heeren doe ervaren wordt
4.) De ontferming die geschonken wordtTekst: Jozua 6 : 1 – 21 ~ Thema: Jozua voor Jericho’s muren
1.) Gods wil met die muren
2.) ’t Gaan om die muren
3.) ’t Vallen van die muren

Zingen : Psalm 60 : 7
Lezen : Jozua 6
Zingen : Psalm 44 : 2, 4
Zingen : Psalm 68 : 1
Zingen : Psalm 105 : 3Tekst: Psalm 88 : 14 – 19 ~ Thema: Heman als type van Christus in Zijn lijden
1.) Roepend en klagend
2.) Bedrukt en verschrikt
3.) Eenzaam en verlaten

Zingen : Psalm 100 : 3, 4
Lezen : Psalm 88
Zingen : Psalm 88 : 9, 10, 11
Zingen : Psalm 43 : 2
Zingen : Psalm 22 : 3Zondag 46 ~ Thema: De aanhef van ’t gebed des Heeren
1.) De gestalte die deze aanhef vraagt
2.) De rijkdom die deze aanhef bevat
3.) De eerbied die deze aanhef vereist

Zingen : Gebed des H.: 1
Lezen : Romeinen 8 : 18 – 39
Zingen : Psalm 20 : 1, 3
Zingen : Psalm 33 : 11
Zingen : Psalm 26 : 8Tekst: Johannes 12 : 32 – 33 ~ Thema: Christus zondaren tot Zich trekkende
1.) In Zijn borgtochtelijke verhoging
2.) Door Zijn Goddelijke kracht
3.) Tot Zijn heerlijke gemeenschap

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Johannes 12 : 20 – 36
Zingen : Psalm 69 : 2, 13
Zingen : Psalm 68 : 12
Zingen : Psalm 140 : 13Zondag 45 – II ~ Thema: ’t Gebed dat Gode aangenaam is
1.) Is alleen Hem van harte aanroepen
2.) Klimt op uit diepte van ellende
3.) Wordt om Christus’ wil verhoord

Zingen : Psalm 86 : 1
Lezen : Psalm 86
Zingen : Psalm 130 : 1, 3, 4
Zingen : Psalm 3 : 2
Zingen : Psalm 43 : 3, 4Tekst: 1 Kronieken 4 : 9 – 10 ~ Thema: Jabez
1.) De heerlijkheid die hij had
2.) ’t Gebed dat hij bad
3.) De verhoring die hij ontving

Zingen : Psalm 4 : 3
Lezen : Filippenzen 4
Zingen : Psalm 17 : 3, 4
Zingen : Psalm 63 : 5
Zingen : Psalm 149 : 5Tekst: Genesis 19 : 15 – 26 ~ Thema: Lot en zijn vrouw
1.) Verschoond en uitgeleid
2.) Uitgeleid en behouden
3.) Uitgeleid en verloren

Zingen : Psalm 119 : 69
Lezen : Genesis 19 : 12 – 29
Zingen : Psalm 1 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 32 : 5
Zingen : Psalm 49 : 7Tekst: Johannes 11 : 47 – 53 ~ Thema: Jezus moet sterven voor ‘t volk

1.) De raad van Kajafas
2.) De uitleg van Johannes
3.) De vergadering van Gods kinderen (‘s avonds)
4.) ’t Besluit van de Raad (‘s avonds)

Zingen : Psalm 2 : 1
Lezen : Johannes 11 : 38 – 57
Zingen : Psalm 33 : 5, 6
Zingen : Psalm 82 : 1
Zingen : Psalm 107 : 22Tekst: Johannes 11 : 47 – 53 ~ Thema: Jezus moet sterven voor ‘t volk

1.) De raad van Kajafas
2.) De uitleg van Johannes
3.) De vergadering van Gods kinderen
4.) ’t Besluit van de Raad

Zingen : Psalm 89 : 2
Lezen : Jesaja 53
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 22 : 14, 15
Zingen : Psalm 31 : 11