augustus 2017


augustus 2017Ds. M. Heerschap ~ oud. A.L. Kardol

Johannes 10 : 9 ~ Thema : Christus als de Deur tot het Koninkrijk der genade
1. De toegang tot het Koninkrijk der genade
2. De ingang in het Koninkrijk der genade
3. De weldaden van het Koninkrijk der genadeDs. C. Hegeman ~ oud. J. van den Hardenberg
Ruth 1: 21a ~ Thema : Een ware zielsontlediging
1. Een ware beproeving
2. Een ware ontlediging
3. Een ware vervulling


2 Koningen 5: 10 t/m 14 ~ Thema : Naäman de Syriër
1. Het middel tot zijn genezing
2. De vijandschap tegen ijn genezing
3. Het wonder van zijn genezingHC Zondag 5 ~ Thema : Van des mensen verlossing
1. De straf die aanvaard wordt
2. De onmacht die beleden wordt
3. De weg die gewezen wordtJozua 8: 1 t/m 29 ~ Thema : Ai, onder leiding van Jozua, ingenomen
1. Hoe Jozua wordt gesterkt
2. Hoe de stad wordt ingenomen
3. Hoe de inwoners worden gedood2 Koningen 5 : 5b – 9 ~ Thema: Naäman de Syriër
1.) Als een rijke melaatse
2.) Bij een radeloze koning
3.) Naar een getrouwe profeet

Zingen : Psalm 60 : 7
Lezen : 2 Koningen 3 : 1 – 14
Zingen : Psalm 91 : 3, 4
Zingen : Psalm 142 : 2, 3
Zingen : Psalm 130 : 3Zondag 4 ~ Thema: Gods recht gehandhaafd

Dat recht is gegrond op :
1.) Zijn volmaakte schepping
2.) Zijn Goddelijk Wezen
3.) Zijn allerhoogste majesteit

Zingen : Psalm 5 : 4, 5
Lezen : Romeinen 1 : 16 – 25
Zingen : Psalm 2 : 2, 3
Zingen : Psalm 90 : 7
Zingen : Psalm 142 : 4, 52 Koningen 5 : 1 – 5a ~ Thema: Naäman de Syriër
1.) De ziekte die hem treft
2.) De raad die hij krijgt
3.) ’t Overleg dat hij heeft

Zingen : Psalm 75 : 4
Lezen : 2 Koningen 5 : 1 – 14
Zingen : Psalm 38 : 1, 2, 3, 4, 5
Zingen : Psalm 27 : 6
Zingen : Psalm 146 : 2Zondag 3 ~ Thema: De verdorven natuur van de mens
1.) Gods heerlijke schepping
2.) Onze vreselijke val
3.) Een noodzakelijke herschepping

Zingen : Psalm 100 : 2
Lezen : Genesis 3 : 1 – 15
Zingen : Psalm 14 : 1, 2, 3, 4
Zingen : Psalm 106 : 4
Zingen : Psalm 8 : 4, 5