Kerkdiensten huidige maand


oktober 2020

 Tekst: Esther 7 : 1 – 6 ~ Thema: De ontmaskering van Haman
1. De vraag die de koning herhaalt
2. De bede die Esther verzoekt
3. Het antwoord dat Haman ontmaskert

Zingen : Psalm 62 : 5
Lezen : Esther 7
Zingen : Psalm 69 : 8
Zingen : Psalm 145 : 6
Zingen : Psalm 6 : 10Ds. P. Melis ~ oud. T. Roukens
Tekst: 1 Koningen 4: 1 t/m 7 ~ De weduwe van één van de zonen van de profeten
1. De nood, waarin zij verkeerde
2. De opdracht, die Elisa haar gaf
3. Het geloof, dat zij mocht beoefenen
4. De redding, die haar te beurt vielZondag 35 ~ Thema: De ware godsdienst
1. Buigt voor geen beeld
2. Luistert naar het gebod
3. Brengt onder het Woord

Zingen : Psalm 115 : 1
Lezen : Handelingen 17 : 16 – 34
Zingen : Psalm 106 : 11
Zingen : Tien Geboden : 1, 3
Zingen : Psalm 119 : 8Tekst: Leviticus 26 : 41b – 42 ~ Thema: Wanneer neemt God het oordeel weg ?
1. Als ons hart gebogen wordt
2. Als de straf gebillijkt wordt
3. Als aan het verbond gedacht wordt

Zingen : Psalm 93 : 1
Lezen : Leviticus 26 : 21 – 46
Zingen : Psalm 25 : 5
Zingen : Psalm 51 : 2
Zingen : Psalm 106 : 24Tekst: Esther 6 : 4 – 14 ~ Thema: De hoogmoedige Haman vernederd
1. Een verwaande hoogmoed
2. Een vernederende opdracht
3. Een begonnen val

Zingen : Psalm 116 : 10
Lezen : Esther 6
Zingen : Psalm 138 : 3
Zingen : Psalm 19 : 7
Zingen : Psalm 63 : 7Zondag 34 – ll ~ Thema: Het eerste gebod
1. Wat mij lief moet zijn
2. Waar ik een afkeer van moet hebben
3. Wie bij mij de hoogste plaats moet innemen

Zingen : Psalm 141 : 3
Lezen : Ruth 1
Zingen : Psalm 81 : 10, 11
Zingen : Psalm 95 : 3
Zingen : Tien Geb. : 2, 9Tekst: 1 Kronieken 28 : 20 ~ Thema: Een bemoediging tot de dienst van het huis des HEEREN
1. Een koning die vaderlijk spreekt
2. Een woord dat krachtelozen sterkt
3. Een belofte die Gods trouw verheerlijkt

Zingen : Psalm 6 : 2
Lezen : 1 Kronieken 28
Zingen : Psalm 18 : 9
Zingen : Psalm 89 : 8
Zingen : Psalm 31 : 19
Zingen : Psalm 139 : 1Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken
Tekst: 2 Koningen 3 ~ Elisa in de strijd met Moab
1. De nood van de koningen
2. De toevlucht tot de profeet
3. De wonderlijke verlossingZondag 34 – l ~ Thema: De heilige wet des Heeren
1. De inleiding tot deze wet
2. De geboden in deze wet
3. De verdeling van deze wet

Zingen : Tien Geb. : 1, 2
Lezen : Leviticus 26 : 1 – 20
Zingen : Psalm 99 : 6
Zingen : Psalm 147 : 10
Zingen : Psalm 142 : 5, 7