september 2017


september 2017Leesdienst oud. S. Mulder ~ Ds. A. Hoogerland
Genesis 26: 24
Gods verschijning aan Izak
1. De tijd van die verschijning
2. De bemoediging in die verschijning
3. De belofte bij die verschijningDs.P.G. Heijkamp ~ bediening Heilige Doop
Psalm 139: 1 t/m 16
Levend onder het oog van een God, die alles weet en overal isTekst: Jozua 8 : 30 – 35 ~ Thema: Jozua met ‘t volk op de Ebal en de Gerizim
1.) ‘t Altaar dat wordt gebouwd
2.) De wet die wordt geschreven
3.) ‘t Wetboek dat wordt gelezen

Zingen : Psalm 105 : 23
Lezen : Jozua 8 : 28 – 35
Zingen : Psalm 89 : 13, 14
Zingen : Tien Geb. : 1, 9
Zingen : Psalm 119 : 83Tekst: 2 Koningen 5 : 20 – 27 ~ Thema: Gehazi, de jongen van Elisa
We zien hoe hij :
1.) Tot zonde is verleid
2.) ‘t Door bedrog heeft ontkend
3.) Met melaatsheid wordt gestraft

Zingen : Psalm 101 : 6, 7
Lezen : 2 Koningen 5 : 15 – 27
Zingen : Psalm 119 : 5, 18
Zingen : Psalm 36 : 1
Zingen : Psalm 2 : 7Zondag 7 – I ~ Thema: Adam en Christus
1.) Geen algemene verzoening
2.) Een noodzakelijke inlijving
3.) Een gelovige aanneming

Zingen : Psalm 34 : 11
Lezen : Romeinen 5 : 12 – 21
Zingen : Psalm 65 : 2, 3
Zingen : Psalm 27 : 7
Zingen : Psalm 52 : 7Tekst: 2 Koningen 5 : 15 – 19 ~ Thema: Naäman de Syriër
1.) Zijn belijdenis
2.) Zijn dankbaarheid
3.) Zijn zorg

Zingen : Psalm 96 : 2, 3
Lezen : 2 Koningen 5 : 9 – 19
Zingen : Psalm 116 : 1, 4, 7
Zingen : Psalm 51 : 9
Zingen : Psalm 30 : 8Zondag 6 ~ Thema: De Middelaar geopenbaard
1.) Een gepaste Middelaar
2.) Een geschonken Middelaar
3.) Een gekende Middelaar

Zingen : Psalm 98 : 2
Lezen : Hebreeën 10 : 1 – 18
Zingen : Psalm 118 : 10, 13
Zingen : Psalm 95 : 4
Zingen : Psalm 43 : 4


Tekst: Jesaja 57 : 1 – 2 ~ Thema: Het sterven van de rechtvaardige
1.) De omschrijving van dat sterven
2.) De waarschuwing bij dat sterven
3.) De zaligheid na dat sterven

Zingen : Psalm 134 : 1
Lezen : Jesaja 57
Zingen : Psalm 68 : 2, 10
Zingen : Psalm 37 : 19
Zingen : Psalm 73 : 12


Tekst: 1 Samuël 1 : 10 – 18 ~ Thema: Hanna
1.) De smart die ze heeft
2.) ‘t Gebed dat ze doet
3.) De belofte die ze krijgt

Zingen : Psalm 46 : 4
Lezen : 1 Samuël 1 : 1 – 18
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 25 : 8, 9
Zingen : Psalm 99 : 5