december 2017


december 2017


Tekst: 2 Korinthe 8 : 9 ~ Thema: De genade van de Heere Jezus Christus
1.) De wetenschap daarvan
2.) De openbaring daarvan
3.) Het doel daarvan

Zingen : Psalm 40 : 8
Lezen : 2 Korinthe 8 : 1 – 15
Zingen : Psalm 146 : 1,5,6
Zingen : Psalm 68 : 5
Zingen : Psalm 105 : 24Tekst: Psalm 79 : 8–9 ~ Thema: Een gebed om de genade van God
We beluisteren :
1.) Een zoeken naar verzoening
2.) Een smeken om barmhartigheid
3.) Een pleiten op Gods Naam

Zingen : Psalm 79 : 4
Lezen : Psalm 79
Zingen : Psalm 51 : 5,6
Zingen : Psalm 25 : 5
Zingen : Psalm 89 : 19Lukas 2 : 16 ~ De geboren Christus
1.) ‘t Komen tot Hem
2.) ‘t Vinden van Hem

Zingen : Psalm 68 : 10
Lezen : Lukas 2 : 8 – 20
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 118 : 1, 7
Zingen : Psalm 106 : 26Lukas 2 : 6 – 7 ~ De geschiedenis van Christus’ geboorte
1.) Wijst op Gods trouw
2.) Toont een diepe vernedering
3.) Predikt een rijk Evangelie

Zingen : Psalm 98 : 2
Lezen : Lukas 2 : 1 – 21
Zingen : Psalm 138 : 1, 2
Zingen : Lofz. v. M. : 2, 4
Zingen : Lofz. v Z. : 4Lukas 2 : 8 – 12 ~ Hemels licht in de nacht
1.) Voor wakende herders
2.) Met een boodschappende engel
3.) Vanwege de geboren Zaligmaker

Zingen : Psalm 98 : 1
Lezen : Johannes 1 : 1 – 18
Zingen : Psalm 77 : 5, 6
Zingen : Lofz. v M. : 6, 7
Zingen : Psalm 97 : 7Ds. Chr. van Dam ~ oud. S. Mulder
Lukas 1: 30 t/m 33 ~ Thema: De boodschap des Engels aan Maria
1. Messias’ Naam
2. Messias’ ambt
3. Messias’ rijkDs. J. Spaans ~ oud. D. van Asselt
2 Petrus 1: 19 ~ Thema: Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift in een zeer donkere tijd
1. Het profetische Woord dat zeer vast is
2. Het Licht in de duister plaats
3. De zalige toekomst voor Gods ware KerkJozua 10 : 12 – 14 ~ Jozua’s gebed bij Gíbeon
1.) De aanleiding daartoe
2.) De verhoring daarvan
3.) De vrucht daarop

Zingen : Psalm 60 : 7
Lezen : Jozua 10 : 1 – 21
Zingen : Psalm 3 : 2, 4
Zingen : Psalm 27 : 4
Zingen : Psalm 54 : 4meditatie kerstavond ~ Tekst: Genesis 49 : 1-18Jeremia 30 : 21 ~ De beloofde Messias
1.) Onmisbaar als borg
2.) Heerlijk als Heerser
3.) Bekwaam als Middelaar

Zingen : Psalm 79 : 6
Lezen : Jeremia 30
Zingen : Lofz. v Z. : 2, 5
Zingen : Psalm 40 : 3
Zingen : Lofz. v M. : 3Zondag 12 – II ~ Een lidmaat van Christus
1.) Belijdt Zijn Naam
2.) Offert zichzelf
3.) Strijdt tegen de vijand
4.) Regeert straks eeuwig

Zingen : Psalm 84 : 5
Lezen : 1 Korinthe 6
Zingen : Psalm 45 : 5, 6
Zingen : Psalm 143 : 9, 10
Zingen : Psalm 133 : 3Psalm 89 : 20a ~ De hulp die is besteld
1.) Door Wie
2.) Bij Wie
3.) Voor wie

Zingen : Psalm 100 : 1, 4
Lezen : Psalm 89 : 16 – 38
Zingen : Psalm 89 : 9, 15
Zingen : Lofzang v Z.: 1
Zingen : Psalm 72 : 6Zondag 12
Christus, de ambtsnaam van de Middelaar
omdat Hij ons de verlossing
1.) openbaart
2.) verwerft
3.) bewaart

Zingen : Psalm 119 : 1
Lezen : Jesaja 61
Zingen : Psalm 45 : 1, 4
Zingen : Psalm 110 : 4, 7
Zingen : Psalm 21 : 7


Ds. J. Koster ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Numeri 24: 17a ~ Thema: Bileams vierde spreuk
1. De ster uit Jacob
2. De scepter uit IsraëlDs. Chr. van der Poel ~ oud. J. van den Hardenberg
Tekst: Efeze 2: 1 ~ Thema: De staatsverwisseling van de Efeziërs
1. In welke staat zij zich bevonden
2. In welke staat zij zijn gebracht
3. Door Wie zij in deze staat gebracht zijn.