mei


mei 2018


Ds. G.H. Kersten ~ Oud. J.M. van Koeveringe
1 Korinthe 3 : 16 ~ De levende tempel Gods
1. de Bouwmeester
2. het gebouw
3. de heerlijkheid van dat gebouwDs. H.H. Middel ~ Oud. D. van Asselt
Ezechiël 16 : 6-8 ~ De wonderen van Gods genade
1. de jammerlijke staat der natuur
2. Gods genade en uitwerkingen
3. nadere ontdekking en volle verzoeningTekst: Jozua 24 : 1 – 28 ~ Thema: Jozua’s opwekking om de HEERE te dienen
1.) De plicht daartoe
2.) Het voorbeeld daarbij
3.) De waarschuwing daarin

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Jozua 24 : 1 – 28
Zingen : Psalm 101 : 2, 4, 6
Zingen : Psalm 119 : 83
Zingen : Psalm 22 : 15Tekst: Zacharia 4 : 6b ~ Thema: Een heerlijke belofte
1. de aanleiding tot het geven van deze belofte
2. de troostrijke inhoud van deze belofte
3. de zekere vervulling van deze belofteHeilige Doop
Tekst: Psalm 72 : 17 ~ Thema: Jezus Christus, de eeuwige Vredevorst
1. Zijn Naam blijft eeuwig
2. Hij heeft altijd onderdanen
3. Zijn zegen maakt rijkTekst: Handelingen 9 : 31 ~ Thema: De eerste christengemeenten
1.) In vrede gesticht
2.) In hun wandel getroost
3.) In getal vermenigvuldigd

Zingen : Psalm 86 : 6
Lezen : Handelingen 9 : 17 – 31
Zingen : Psalm 122 : 2, 3
Zingen : Psalm 103 : 6
Zingen : Psalm 119 : 3
Zingen : Psalm 87 : 3, 4Tekst: Handelingen 2 : 1-4 ~ Thema: De komst van de Heilige Geest
1.) De dag daarvan
2.) De tekenen daarbij
3.) De vervulling daardoor

Zingen : Psalm 118 : 12
Lezen : Handelingen 2 : 1 – 21
Zingen : Psalm 133 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 45 : 1
Zingen : Psalm 136 : 4, 26Tekst: Psalm 51 : 13b ~ Thema: Davids gebed om de Heilige Geest
Dit gebed veronderstelt dat David de Heilige Geest
1.) had ontvangen
2.) had bedroefd
3.) niet kon missen

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : Psalm 51
Zingen : Psalm 51 : 5, 6
Zingen : Psalm 64 : 1
Zingen : Psalm 119 : 80trouwdienst
Tekst Psalm 143 : 10Tekst: Hoséa 14 : 6 ~ Thema: Gods beloften voor de weeskerk
1.) Vruchtbaarmakende dauw
2.) Een heerlijke bloei
3.) Een zeker vertrouwen

Zingen : Psalm 136 : 3, 4
Lezen : Hoséa 14
Zingen : Psalm 63 : 1, 3
Zingen : Psalm 72 : 3
Zingen : Psalm 92 : 7Zondag 23 ~ Thema: De bate van het geloof
1.) Rechtvaardig voor God
2.) Rechtvaardig in Christus
3.) Rechtvaardig door het geloof

Zingen : Psalm 143 : 2
Lezen : Romeinen 3
Zingen : Psalm 32 : 1, 3
Zingen : Psalm 116 : 4, 5
Zingen : Psalm 51 : 4Tekst: Handelingen 1 : 11b ~ Thema: De hemelvaart van Jezus
1.) Een aangewezen Jezus
2.) Een opgenomen Jezus
3.) Een wederkomende Jezus

Zingen : Psalm 24 : 4
Lezen : Handelingen 1 : 1 – 14
Zingen : Psalm 47 : 1, 3
Zingen : Psalm 68 : 9
Zingen : Psalm 2 : 6Tekst: Openbaring 20 : 6 ~ Thema: Zielen die deel hebben aan de eerste opstanding
1.) Hun zalige staat
2.) Hun eeuwige verlossing
3.) Hun heerlijk werk

Zingen : Psalm 89 : 19
Lezen : Openbaring 20
Zingen : Psalm 49 : 1, 6
Zingen : Psalm 73 : 12
Zingen : Psalm 89 : 8Heilige Doop
Zondag 22 ~ Thema: De weldaden van Gods Kerk na dit leven
1.) Een onmiddellijke heerlijkheid
2.) Een lichamelijke volmaaktheid
3.) Een volkomen zaligheid

Zingen : Psalm 42 : 1
Lezen : Openbaring 14 : 1 – 13
Zingen : Psalm 105 : 5
Zingen : Psalm 134 : 3
Zingen : Psalm 73 : 12, 13
Zingen : Psalm 138 : 4